Information om ROT-avdraget

ROT-avdraget har sänkts till 30%

Subventionsgraden för ROT-avdrag har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oförändrat.
Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr. Enligt tidigare regler gick denna gräns vid 100 000 kr i arbetskostnad.
Motivet till förändringen är att ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt. Under 2014 betalade Skatteverket ut ca 17 miljarder kr i ersättning för ROT-arbeten. Genom att sänka subventionsgraden frigörs medel för att bland annat öka byggandet av nya bostäder. Dessutom ger sänkningen av subventionsgraden utrymme för en eventuell höjning igen om det finns behov att stimulera ekonomin för att möta en lågkonjunktur.
Beslutet att sänka subventionsgraden beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kr, vilket troligtvis blir mindre och en återgång till mera svart arbetskraft inom denna sektor.

Skatteverket konstaterar att ROT och RUT ger vita jobb!

Det de flesta redan förstått har nu konstaterats i en stor intervjuundersökning som Skatteverket gjort. Hela 90 procent tycker inte det är ok att köpa ROT-tjänster svart. Läs undersökningen här!

Läs mer och hitta statistik för ditt län och kommun på Skatteverkets hemsida.

Kvinnor tjänar på ROT och utnyttjandet av ROT slår rekord

Rotavdraget har fått till följd att kvinnornas förmögenhet ökar. ”Tusentals kvinnor blir hälftenägare i de hus de länge bott i genom att huset skrivs på båda”. Detta skriver DN den 18 augusti 2010. Detta sker för att paren skall kunna utnyttja dubbelt avdrag.

Skatteverket skriver att på ett år (2009-07 – 2010-06) har drygt 810 000 personer utnyttjat skattereduktionen för ROT- och hushållsarbete. Skatteverket har betalat ut över 10.3 miljarder kronor till de närmare 67 000 företag som har utfört arbetena.

Du kan begära intyg elektroniskt

Köpare av husarbeten kan skriva ut ett intyg själv via Skatteverkets hemsida om de har e-legitimation. Intyget, som företag ofta begärav kunden, visar hur mycket preliminär skattereduktion för husarbeten som har utnyttjats under innevarande år vid viss tidpunkt. Detta behöver företagen för att inte råka ut för att göra ROT-avdrag om kunden redan nått maxavdraget.

Läs mer om detta på den här sidan hos Skatteverket.

ROT-avdraget som app

Gå in på App Store eller Google Play för att ladda ner appen som är gratis. Sök på ordet ROT.