Nyhet

ROT-avdraget har sänkts till 30%

Subventionsgraden för ROT-avdrag har sedan 1 januari 2016 sänkts från 50% av arbetskostnaden till 30%. Taket på 50 000 kr/person och beskattningsår är dock oförändrat.

Detta får effekt för de som gör ROT-avdrag för mindre jobb. För mer omfattande arbeten, där man ändå slår i taket 50 000 kr, får förslaget ingen effekt. Om arbetskostnaden är knappt 167 000 kr blir skattereduktionen 50 000 kr. Enligt tidigare regler gick denna gräns vid 100 000 kr i arbetskostnad.

Motivet till förändringen är att ROT-avdraget har blivit mycket kostsamt. Under 2014 betalade Skatteverket ut ca 17 miljarder kr i ersättning för ROT-arbeten. Genom att sänka subventionsgraden frigörs medel för att bland annat öka byggandet av nya bostäder. Dessutom ger sänkningen av subventionsgraden utrymme för en eventuell höjning igen om det finns behov att stimulera ekonomin för att möta en lågkonjunktur.

Beslutet att sänka subventionsgraden beräknas öka skatteintäkterna med 5,57 miljarder kr, vilket troligtvis blir mindre och en återgång till mera svart arbetskraft inom denna sektor.

Se hur den nya 30% nivån blir jämfört med tidigare 50% ROT-avdragsmöjlighet.

Arbetskostnad Tidigare kostnad efter med 50% avdrag Gällande kostnad med 30% avdrag Kostnadsökning
10 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 2 000 kr
25 000 kr 12 500 kr 17 500 kr 5 000 kr
50 000 kr 25 000 kr 35 500 kr 10 000 kr
100 000 kr 50 000 kr 70 000 kr 20 000 kr
125 000 kr 75 000 kr 87 500 kr 12 500 kr
150 000 kr 100 000 kr 105 000 kr 5 000 kr
175 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 0 kr

Obs! Uträkningen i tabellen ovan gäller avdragsrätten för en person, man har rätt till maximalt avdrag med 50 000 kr per person och år för ROT.  För RUT-tjänster har avdragsrätten sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år.