Propositionen om ROT-avdraget

Den som vill fördjupa sig i underlaget till lagstiftningen om ROT-avdrag kan läsa propositionen här. Den 12 mars skickade regeringen ROT-propositionen till lagrådet som skall undersöka förslagen ur juridisk mening. Den 18 mars var Lagrådet klara med sina synpunkter. De hade endast synpunkter av förtydligande art. Den 13 maj 2009 tog riksagen det formella beslutet. Läs den här!

Här följer i korthet väsentliga delar ur propositionen.

Lagen innebär att ROT-avdrag förs in i systemet för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Regeringen kallar det HUSavdrag. Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller utbyggnader och/eller underhåll av ett småhus, ägarlägenhet eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som RUT-arbeten (städning m m). Underlaget för skattereduktion utgörs av arbetskostnaden.

Skattereduktionen kopplas till individen på samma sätt som RUT-tjänster. Det är ägaren av ett småhus eller en ägarlägenhet eller innehavaren av en bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT-arbeten. Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år.

Det finns inga begränsningar i hur många ägare en bostad kan ha eller hur stor ägarandel som krävs. I princip har varje ägare oavsett andel rätt till fullt avdrag. Kalkylen som du själv kan fylla i på vår hemsida är dock begränsad till en eller två delägare, vilket är den vanligaste ägarbilden.