Vad kan du om ROT-avdraget?

ROT-avdraget ger dig 30 % skattereduktion på arbetskostnaden när
du renoverar eller bygger om.

Svara på frågorna här nedan för att testa vad du kan om ROT-avdraget.
Du har chans att vinna “Kundens guide till ROT-avdraget”.

Hur stort är ROT-avdraget per år för en enskild person?

15 000 kr
50 000 kr
100 000 kr

Hur många ägare kan få ROT-avdrag samtidigt för samma fastighet?

1
2
Obegränsat

Hur stor/liten del måste man äga för att få ROT-avdrag?

Finns ingen begränsning
50%
100%

Hur länge gäller ROT-avdraget?

T.o.m. 2016
Tills annat beslut fattas av riksdagen
T.o.m. 2020

Avdrag medges för endast en av dessa åtgärder. Vilken?

Inglasning av balkong i bostadsrätt
Fasadmålning av bostadsrättsradhus.
Reparation av en altan som är sammanbyggd med villa.

Skattereduktion skall dras av direkt av utförande företag, men när blir avdraget slutligt godkänt?

När kundens deklaration slutligt godkänts.
När utföraren fått ersättning från skatteverket.
När du betalat fakturan till utföraren.

För att kunna nyttja fullt avdrag beräknas en person behöva tjäna visst mycket per månad. Ungefär hur mycket?

15 000 kr
25 000 kr
35 000 kr

ROT-avdrag och s k RUT-avdrag (städning m m) ger rätt till skattereduktion. Men hur är avdragens storlek kopplade till varann?

ROT-avdrag har ett max avdrag och RUT-avdrag ett annat.
RUT-avdrag är begränsat till hälften av ROT-avdraget.
Maxbeloppet består av ROT-avdrag och RUT-avdrag sammanslaget.

En av följande bostadsformer omfattas inte av ROT-avdrag. Vilken?

Hyreslägenhet
Bostadsrättslägenhet
Villa