ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

ROT-kalkyl – räkna ut din skattereduktion

ROT-avdraget ger dig 30% skattereduktion på arbetskostnaden när du renoverar eller bygger om.

Instruktioner för hur du fyller i kalkylen finns under den.

 

Antal ägare (1 eller 2)
Pris före skatteavdrag (inkl.moms)
Varav material
Resor m.m.
Under året redan utnyttjad skattereduktion
Underlag för skattereduktion (arbetskostnad)
Skattereduktion
Pris efter skattereduktion

Instruktioner till ROT-kalkyl

 

Här kan du enkelt räkna ut hur stor skattereduktionen kan bli och vad ditt pris blir efter reduktionen.

  • Fyll i antal ägare till bostaden (1 eller 2).
  • Skriv belopp utan mellanrum eller punkt.
  • Fyll i priset du offererats inklusive moms.
  • Fyll i uppskattad materialkostnad.
  • Fyll i eventuell resekostnad eller annan kostnad som inte är arbetskostnad (det är bara arbetskostnaden som är avdragsgrundande).
  • Om du redan har fått skattereduktion (RUT och ROT) under året ska du fylla i det totala beloppet.
  • Alla priser skall vara inklusive moms.

Tryck på “Räkna ut” så får du veta reduktionens storlek, om du når maxbeloppet och totalpris efter avdraget.

Kalkylen ger endast en indikation om resultatet. Kontrollera alltid med hantverkaren eller Skatteverket hur stor reduktionen verkligen kan bli.