Att tänka på

Du som köpare får skattereduktionen direkt vid betalning. Inom ramarna för maximalt avdrag skall du betala halva arbetskostnaden inklusive momsen till företaget som utfört arbetet. Företaget gör alltså ett preliminärt skatteavdrag direkt vid betalning. Företaget får sedan begära ut den andra hälften av arbetskostnaden hos Skatteverket.

Så här går det till – i kronologisk ordning

  • Du begär in offerter och kommer överens med din hantverkare om att arbetet skall utföras med ROT-avdrag.
  • Villa eller bostadsrätt? Du som bor i villa ska ta fram fastighetsbeteckning samt namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget. Du som bor i bostadsrätt ska ta fram bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsbeteckning. Du ska även ta fram namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget.
  • Du tecknar kontrakt med en hantverkare, du kan exempelvis använda Hantverksformuläret från Konsumentverket.
  • Hantverkaren kan kräva att du lämnar ett ”särskilt meddelande”, ett intyg från Skatteverket som visar hur mycket skattereduktion du redan beviljats under året.
  • Hantverkaren genomför arbetet.
  • Du får en faktura på kontrakterat belopp minus skattereduktionsbeloppet. Om ni överenskommit om delbetalningar kommer flera fakturor att komma under arbetets gång.
  • Du betalar fakturan.
  • Hantverkaren begär ersättning på skattereduktionsbeloppet från Skatteverket.
  • Skatteverket betalar ut skattereduktionsbeloppet till hantverkaren och du får en uppgift om att skattereduktionsbeloppet preliminärt tillgodoräknats dig och att det är utbetalt.
  • Du yrkar på skattereduktion när du deklarerar. Skattereduktionen är endast preliminär tills din slutliga skatt fastställts. Du som bor i villa tar fram fastighetsbeteckning samt namn och personnummer för de personer som ska nyttja ROT-avdraget.

Viktigt att komma ihåg

För att minimera risken för missförstånd bör ni skriva in i avtalet att du som köparen är skyldig betala återstoden av kontrakterat belopp, om företaget av någon anledning inte får ut ersättningen från Skatteverket.

Företag kan också komma att vilja ha delbetalningar och korta betalningstider för att kontinuerligt få återbetalning från Skatteverket och därigenom slippa likviditetsbrist i företaget.

Det är viktigt att du är sanningsenlig i dina uppgifter om hur stor del du redan utnyttjat av skattereduktionen, eftersom hantverkarens företag annars kan drabbas likvidmässigt om de inte får ut avdraget belopp från Skatteverket. Du kan också komma att få betala extra kostnader utöver det belopp du blir skyldig företaget.

Bra länkar

Samlad information från Skatteverket om Rot- och rutarbete. Här hittar du till exempel listor över arbeten som ger rätt respektive inte ger rätt till rotavdrag för de olika bostadstyperna, samt vilka krav som arbetet måste uppfylla.

Ta reda på om företaget har F-skatt hos Skatteverket.

Hos Kronofogden kan du, med hjälp av företagets organisationsnummer, ta reda på om företaget finns i fogdens register, saldot på skulden och till vem skulden är.

Är du företagare, Skatteverket har sidor som riktar sig till dig här. Tänk på att du kan använda vår kalkylator när du pratar med kund.