Om

2004 fick Sverige ROT-avdraget. År 2011 kunde Skatteverket konstatera att hela 90 procent inte tyckte det var ok att köpa ROT-tjänster av oseriösa entreprenörer utan att betala skatt. Tack vare subventionen hade ett köpbeteende och inställning till hantverkare ändrats. Tyvärr sänktes ROT-avdraget från 50 procent av arbetskostnaden till 30 procent 2016. Medan taket på 50 000 kr/person och beskattningsår förblev oförändrat.

Självklart är branschen positiva till att incitamentet för konsumenten att välja seriösa entreprenörer finns kvar. Men sänkningen drabbar de mindre jobben där det är minst lika viktigt att konsumenten köper säkra och klimatsmarta val från seriösa entreprenörer. Konsekvensen av mer svartjobb är ökad otrygghet, minskade skatteintäkter och att en redan ojämlik konkurrenssituation mellan seriösa och oseriösa företag kantrar än mer mot de oseriösa.

Den på sikt allvarligaste risken med att inte återinföra fullt ROT-avdrag är att det förhindrar omställningen till ett energismart samhälle – konsumenterna måste få en sporre att välja seriösa klimatentreprenörer när de renoverar.

Se hur 30 procent som ROT-avdrag blir jämfört med tidigare 50 procent

Arbetskostnad Tidigare kostnad efter med 50% avdrag Gällande kostnad med 30% avdrag Kostnadsökning
10 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 2 000 kr
25 000 kr 12 500 kr 17 500 kr 5 000 kr
50 000 kr 25 000 kr 35 500 kr 10 000 kr
100 000 kr 50 000 kr 70 000 kr 20 000 kr
125 000 kr 75 000 kr 87 500 kr 12 500 kr
150 000 kr 100 000 kr 105 000 kr 5 000 kr
175 000 kr 125 000 kr 125 000 kr 0 kr

Obs! Uträkningen i tabellen ovan gäller avdragsrätten för en person, man har rätt till maximalt avdrag med 50 000 kr per person och år för ROT. För RUT-tjänster har avdragsrätten sänkts från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte fyllt 65 år.

Vi är Installatörsföretagen
Denna webbplats drivs av Installatörsföretagen. Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.